Lojalitets kampanjer

Lojalitets kampanjer – går ut på att skapa och upprätthålla långvariga relationer med Dina kunder.

Hur kan du vinna en ny kund och behålla den som du redan har

  • Skapa databaser (från register eller svarskuponger som kommer till vår postbox)
  • Samla och uppdatera informationer i databasen
  • Hantera svarskuponger
  • Månadsutskick från adressregister till olika målgrupper
  • Skapa och välja ut målgrupper i databasen
  • Skicka ut tävlingspriser och andra svarspremier