Erbjudandet

Fulfilment

 • Vi hanterar och förbereder databaser (Adressregister)
 • Vi printar, efterbehandlar och kuverterar enheter
 • Vi klistrar in kundkort, format anpassar trycksakerna
 • Vi tar hand om svarshantering och beställningar – Kommer till vår postbox
 • Vi erbjuder utskickning av prenumerationer
 • Vi lagrar varor för månadsutskick
 • Vi kan ta hand om hela kampanjlogistiken från enhetsproduktion till utskick av svarspremie

Kuvertering

Vi utför maskinell kuvertering från C-6 till C-5 (Storlek 114 x 162 mm till 162 x 229 mm) Vår kapacitet på maskinell kuvertering är upptill 150 – 200 000 enheter per dag. Produktionsflödet variera dock något på grund av antal inlagor i enheten. Vi kan också matcha mellan till exempel printade adressbärare och svarskort. Manuell kuvertering är något som självklart ingår i vår serviceutbud.

OBSERVERA!!!
Vid maskinell kuvertering så förutsätter det maskinanpassade kuvert. Vi hjälper Er gärna om Ni är osäker på kuverttyp. Vi samarbetar med ett antal kuverttillverkare så vi kan erbjuda Er mycket konkurrenskraftiga priser.

Printning

Vi adresserar försändelser samt printar variabel data med inkjet- eller laserteknik på trycksaker upptill A3-format.

Printning kan ske på lagerkuvert, blanketter och brev. Placering av adress, kund kod, streckkod alternativt kampanjens symbol kan ske på ett valfritt ställe. Vi printar också på etiketter och paketblanketter.

Printning och adressering av mailing enheternas olika delar höjer effektiviteten i en sälj- och reklamkampanj.

Falsning

Vi falsar brev, flygblad med mera till maskinanpassade format.

Då vi har en stor flexibilitet så kan kampanjens slutformat beslutas i sista minuten.

Inplastning

Ett effektivt sätt att exponerar trycksaken i dess helhet samt möjliggöra bifogandet av mer komplicerade budskapsbärare.

Vi plastar in enheter som:

 • kataloger,
 • broschyrer,
 • tidningar,
 • CD,
 • tidskrifter med gadgets och inserter,
 • hela paket med många enheter,
 • samt olika andra give aways.

Fråga oss gärna om de olika möjligheterna som vår inplastningsavdelning kan erbjuda

Vi använder olika plastsorter beroende på vilken typ av material som skall exponeras. Det kan till exempel vara krympplast eller plaster med olika tjocklekar såsom PVC, PE och PP för att nämna några.

Transport Till Post

I vårt kvalitetstänkande ingår självklart att kampanjer inlämnas till post på det förutbestämda inlämningsdatumet. Vi har avtal med Poczta Polska eller kan leverera till valfri postterminal. Försändelser med Svenskt portoavtal inlämnas till exempel till Malmö postterminal.